För att skicka ett snabbmeddelande till en kontakt i Avaya IP Office Plug-in:

1. Sök efter kontakten i Avaya IP Office Plug-in.

2. Klicka på OLinstantmessage Starta snabbmeddelanden. Systemet visar fönstret Konversation.