Du kan minimera alla gadgetar som visas på huvudfliken genom att välja ikonen icon minimize längst upp till höger i gadgeten. När den är minimerad är gadgeten förminskad till bara namnlisten och en ikon i verktygsfältet längst ned i one-X Portal.

Ikoner för minimerad gadget

calls_toolbar

Samtalsgadget
Observera att om du får ett nytt samtal medan Samtalsgadgeten är minimerad återställs den automatiskt för att visa information om uppringaren.

messages_toolbar

Meddelandegadget
Den här ikonen visar även antalet olästa meddelanden i din inkorg.

logs_toolbar

Samtalshistorik
Den här ikonen visar också antalet missade samtal i din samtalslogg.

directory_toolbar

Adressboksgadget
Den här ikonen visar adressböcker med namn och tillhörande telefonnummer.

icon world clock

Världstid
Den här gadgeten visar aktuell tid i olika valda tidszoner.

agent gadget icon

Köer och agentkontroll
Den här gadgeten används för att bevaka sökgruppköer med samtal som väntar på att besvaras.

directory_toolbar

Schemaläggning
Med hjälp av den här gadgeten kan du visa kommande konferenser som du har bjudits in till samt schemalägga konferenser.

För att minimera en gadget:

1.För att minimera en gadget klickar du på ikonen icon minimize i det övre högra hörnet av gadgeten. Om du vill minimera en gadget som är maximerad bör du först återställa den genom att klicka på ikonen restore.

För att återställa en gadget:

1.Om du vill återställa en gadget kan du antingen klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned på skärmen eller klicka på ikonen restore i gadgetens namnlist.