Med mobil tvillingkoppling ringer dina inkommande samtal både din anknytning och ett annat nummer du har angett. Möjligheten att använda mobil tvillingkoppling är inte tillgänglig för alla användare.

options mobile twinning

Aktivera mobil tvillingkoppling
Om du väljer det här alternativet aktiveras användningen av mobil tvillingkoppling för samtal och aktuellt nummer för tvillingkoppling visas. Dessutom aktiveras knapparna för tvillingkopplingssamtal i gadgeten Samtal. Du kan använda knapparna till att överföra tvillingkopplingssamtal mellan ditt vanliga anknytningsnummer och tvillingnumret och vice versa.

Nummer
Ställer in numret dit dina tvillingkopplingssamtal skickas utöver att de ringer på bordstelefonens anknytning.