Om du är konferensvärd kan du stänga av ljudet för andra konferensdeltagare, annars kan du bara stänga av ljudet för dig själv.

När ljudet för en parts anslutning till konferensen är avstängt visas det med ikonen userMute för part med avstängt ljud.

Observera att ljudavstängningsfunktionerna som beskrivs här utförs av telefonsystemet. De slår inte på eller av någon ljudavstängningsfunktion som tillhandahålls av individuella telefoner.

För att stänga av ljudet för dig själv:

1. Klicka på knappen callMute Stäng av ljud under konferensfliken. Din ikon ändras för att visa att du har ljudet avstängt.

För att stänga av en annan konferenspart:

1.I gadgeten Samtal, för muspekaren över den deltagare som du vill stänga av ljudet för. Ikoner med samtalsfunktioner visas bredvid deltagarnas namn.

2.Klicka på userMute Stäng av ljud. Deltagarens ikon ändras till userMuteför att visa att ljudet är avstängt.

För att slå på ljudet för en annan konferenspart:

1.I gadgeten Samtal, för muspekaren över den deltagare som du vill stänga av ljudet för. Ikoner med samtalsfunktioner visas bredvid deltagarnas namn.

2.Klicka på callUnmute Slå på ljud.

För att stänga av alla andra konferensparter:

1.I gadgeten Samtal klickar du på callMuteAll Stäng av ljud för alla.

För att slå på ljudet för alla andra konferensparter:

1.I gadgeten Samtal klickar du på callUnmuteAll Stäng av ljud för alla.