MyBuddy kan underrätta dig om röstmeddelanden och konferenshändelser när snabbmeddelandeklienten är öppen. Detta konfigureras via inställningarna för one-X Portal, se snabbmeddelande/närvaro.

Konferenshändelser är enbart informativa. Kommandot @conf används bara i samband med chattrum. Om en användare till exempel skriver @conf i snabbmeddelandet och skickar det till dig meddelar MyBuddy dig att du blivit inbjuden till ett konferenssamtal. Om du är konferensvärd meddelar MyBuddy dig när deltagare kommer och går under samtalet.

Röstmeddelandehändelser: Du kan lyssna på röstmeddelanden när du får ett meddelande och du kan också bryta in och hämta samtalet när en uppringare lämnar ett röstmeddelande.

Så här lyssnar du på röstmeddelanden:

1. Skriv lyssna i MyBuddy-konversationsfönstret.

2. Telefonen konfigurerad till din one-X Portal ringer.

3. Svara i telefonen och lyssna på röstmeddelandet.

Om du väljer att hämta samtalet när en uppringare lämnar ett röstmeddelande vidarekopplar systemet inte meddelandet till din brevlåda utan initierar ett samtal mellan dig och uppringaren.

Så här hämtar du samtalet:

1. Skriv hämta i MyBuddy-konversationsfönstret.

2. Telefonen som konfigurerats till one-X Portal ringer.

3. Svara i telefonen och lyssna på röstmeddelandet.