one-X Portal is an application that runs on a web server connected to the IP Office telephone system. Using a web browser, you can access the one-X Portal and use it to perform actions such as:

Styra din telefon och telefonsamtal.

Visa uppgifter om samtal och adressböcker för kontakter.

Konfigurera inställningar som påverkar hur dina samtal behandlas av telefonsystemet.

Konferenssamtal.

Hantera dina röstmeddelanden.

one-xmainpage

I den här dokumentationen beskrivs användning av one-X Portal version 11.0.