Du kan ladda upp kontakter från Microsoft Outlook till adressboken. De visas i din privata adressbok som en grupp med namnet Outlook.

I tabellen visas fälten för en Outlook-kontakt och motsvarande fält med kontaktinformation i insticksprogrammets adressbok. Observera dock att plugin-modulen inte importerar kontakter från gemensamma mappar i Exchange.

Outlook

one-X Portal

Fullst. namn

Namn

E-post

Arbete e-post

E-post 2

Privat e-post

E-post 3

Annan e-post

Arbetstelefonnummer

Arbetstelefon

Hemtelefonnummer

Annan telefon

Mobiltelefonnummer

Mobiltelefon

För att överföra kontakter från Microsoft Outlook:

Denna process kommer att skriva över befintliga kontakter i Outlook-gruppen.

1.I det övre högra hörnet av fönstret Avaya IP Office Plug-in högerklickar du på plugin_set Alternativ.

2.Klicka på Överför Outlook-kontakter.

3.Markera de kontakter som du vill överföra eller välj alla.

4.Klicka på Överför.