Med Avaya IP Office Plug-in kan du överföra kontakter från Microsoft Outlook till one-X Portal. Detta skapar en grupp som heter Outlook i gadgeten Adressbok.

Du kan uppdatera och ta bort kontakter i gruppen Outlook, men inte lägga till en ny kontakt i gruppen. Men eventuella ändringar du gör skickas inte till Outlook och alla ändringar skrivs över nästa gång du laddar upp kontakter från Microsoft Outlook.

Så här visar du importerade kontakter:

1.I gadgeten Adressbok klickar du på Privat > Outlook.
outlooktab

Så här uppdaterar du uppgifterna om en kontakt i Outlook-gruppen:  

1. Klicka på Redigera edit.

2. I dialogrutan Redigera kontakt ändrar eller uppdaterar du kontaktens uppgifter.
OutlookTabEdit

3. Klicka på Spara.

Så här tar du bort en kontakt från Outlook-gruppen:

1. Klicka på Ta bort delete.

2. I dialogrutan Bekräfta klickar du på Ja för att ta bort en kontakt från listan.
OutlookTabDel