Du kan uppdatera eller ta bort kontakten från Outlook-gruppen. Du kan dock inte lägga till en kontakt i Outlook-gruppen.

Alla kontaktändringar i gruppen Outlook skrivs över vid framtida uppladdning.

Så här visar du importerade kontakter:

1.Välj Adressbok > Privat > Outlook.

Så här uppdaterar du uppgifterna om en kontakt i Outlook-gruppen:  

1. Klicka på OLupdatecontact Uppdatera kontakt.

2. Ändra eller uppdatera uppgifterna i dialogrutan Kontaktinformation.

3. Klicka på Uppdatera.

Så här tar du bort en kontakt från Outlook-gruppen:

1. Klicka på OLdetelecontact Radera kontakt.

2. I dialogrutan Bekräfta klickar du på Ja för att ta bort en kontakt från listan.