Du kan använda Avaya IP Office Plug-in med Microsoft Outlook. När du har ett möte inlagt i din Outlook-kalender och behöver ringa ett samtal, kan du logga in direkt på one-X Portal och ringa ett samtal, svara i telefon eller vidarekoppla ett samtal. Du behöver inte öppna one-X Portal i en webbläsare och sedan ringa samtalet.

Använd Avaya IP Office Plug-in för Microsoft Outlook

Kontrollera systemkraven för Avaya IP Office Plug-in

Logga ut från Avaya IP Office Plug-in

Använd samtalsfunktioner för Avaya IP Office Plug-in

Installera Avaya IP Office Plug-in

Konfigurera Avaya IP Office Plug-in

Använd extrafunktioner för Avaya IP Office Plug-in

Logga in i Avaya IP Office Plug-in

Ringa ett samtal med Avaya IP Office Plug-in