När du väntkopplar ett samtal kan vanligtvis bara du återta det samtalet. Att parkera ett samtal är ungefär samma sak som att väntkoppla ett samtal. Ett parkerat samtal kan däremot återtas av andra användare om de känner till parkeringsfacknumret eller -namnet som använts för att parkera samtalet. I one-X Portal finns 4 parkeringsknappar. Du kan konfigurera vilket parkeringsfacknummer eller -namn som används för knapparna. Sedan kan du använda knapparna för att parkera ett samtal i ett visst parkeringsfack, se när ett samtal har parkerats i parkeringsfacket av dig eller någon annan och återuppta ett samtal som parkerats i det facket.

Du kan parkera och återuppta ett parkerat samtal på ett telefonnätverk för flera platser som ett Small Community Network.

Om du till exempel parkerar ett samtal i parkeringsfack 1 så kan både användarna i det lokala telefonnätverket och Small Community Network-användarna återuppta samtalet. Samtalet som är parkerat i fack 1 visas för de användare som är konfigurerade i ett lokalt telefonnätverk eller ett Small Community Network med samma fack.