Konferensvärden kan parkera en konferens. Alla deltagare kan återuppta en parkerad konferens, men konferensvärden har fortfarande kvar ägarrättigheter.

För att parkera ett konferenssamtal:

1.I gadgeten Samtal, välj parkeringsfacket där du vill parkera samtalet.

För att återuppta ett konferenssamtal:

1. Välj parkeringsfacket där du parkerade samtalet i gadgeten Samtal och klicka på knappen.