Den telefon du använder parallellt med one-X Portal påverkar vissa aspekter av hur one-X Portal fungerar. I det här avsnittet hittar du kommentarer om denna växelverkan.

Samtalslogg

Samtalsloggen som visas finns i telefonsystemet som en del av dina användarinställningar. Upp till 30 poster sparas och nya poster ersätter de gamla när denna gräns har uppnåtts. För poster för återuppringda samtal till eller från samma nummer uppdateras däremot den befintliga posten och antalet samtal som ingår i posten ökar.

För inkommande samtal inkluderar samtalsloggen som standard endast privata samtal (icke-sökgrupp) till användaren som besvarades av användaren eller som inte besvarades någonstans.

Missade samtal
Samtal som du inte svarat på men som besvarats med röstbrevlåda eller anknytning som täcker upp loggas inte som missade samtal i normala fall. Däremot kan systemadministratören konfigurera loggning av missade samtal.

Missade sökgruppsamtal
Som standard loggas endast sökgruppsamtal som du besvarar. Däremot kan systemadministratören konfigurera din samtalslogg för att inkludera missade samtal till valda sökgrupper.

Automatisk borttagning
Gamla samtalslistor tas bort automatiskt när samtalsloggens kapacitet uppnås och en ny samtalspost måste läggas till. Dessutom kan systemadministratören konfigurera telefonsystemet för att ta bort loggposter efter en viss tid.

Telefonsamtalslogg

Om du använder en telefon i 1400-, 1600-, 9500- eller 9600-serien med knappen Samtalslogg eller Historik, eller en telefon i M-serien eller T-serien, visas som standard samma samtalslogg på telefonen som one-X Portal visar. Du kan sedan använda och redigera samtalsloggen från telefonen eller från one-X Portal. Båda två ändras parallellt.

Om du använder någon annan typ av telefon som har en samtalslogg är det en samtalslogg som sparas av själva telefonen och matchar därför inte samtalsloggen som visas i one-X Portal. Samtal som till exempel ringts med one-X Portal visas inte i telefonens samtalslogg och vice versa.

Samtalsloggen i one-X är begränsad till att visa 255 poster.

Privat adressbok

Om du använder en telefon i 1400-, 1600-, 9500- eller 9600-serien som har knappen Kontakter, eller en telefon i M-serien, T-serien eller T3-serien, kan du också använda kontakterna i adressboken Privat via telefonen och redigera dem med hjälp av telefonen.

1. När kontakter i adressboken Privat läggs till lagras de både av programmet one-X Portal och av telefonsystemet och hålls synkroniserade. one-X Portal-programmet och telefonsystemet kan bara lagra upp till 250 personliga kontakter i adressboken. Privat per användare (beror på systemets begränsningar)

Alla kontakter uppladdade från Avaya IP Office Plug-in finns i Outlook-gruppen under fliken Privat. De finns lagrade i one-X Portal och är utöver maxvärdet på 250 personliga katalogkontakter.

2.Kontakterna kan redigeras via telefonen eller via one-X Portal.

3.Kontakter i adressboken Privat som visas i one-X Portal kan innehålla flera nummer där ett är valt som aktuellt nummer för Primär telefon. Matchande post i telefonsystemet innehåller bara ett nummer, vilket ändras så att det matchar det aktuellt valda numret för Primär telefon i one-X Portal om valet ändras.

Antal samtal

one-X Portal har ingen begränsning för antalet samtal du kan ringa och ta emot. Du kan bara ha ett uppkopplat samtal åt gången, men du kan ha flera väntkopplade samtal samtidigt. Däremot begränsar telefonsystemet antalet inkommande samtal du kan ta emot.

Telefoner med visningsknappar
Många Avaya-telefoner har programmerbara knappar som systemadministratören konfigurerat som visningsknappar. När du använder en av dessa telefoner används normalt en visningsknapp för varje samtal du ringer eller tar emot, och som kan styras med hjälp av den knappen (tryck för att väntkoppla, återta, visa information osv.).

För ett inkommande samtal visas samtalet med en lämplig visningsknapp, om det finns en sådan. Om ingen lämplig visningsknapp finns behandlar telefonsystemet samtalet som om du är upptagen för ytterligare inkommande samtal.

För utgående samtal kan du använda one-X Portal för att ringa ytterligare utgående samtal, även när alla telefonens visningsknappar används. Om du gör det kommer vissa samtal inte att visas av, och därför inte styras av, en visningsknapp på telefonen.

Telefoner utan visningsknappar
Om den telefon du använder inte har visningsknappar är det inställningen Samtal väntar på, som systemadministratören ställt in, som styr antalet samtal du kan ta emot.

Om inställningen Samtal väntar på är aktiverad kan du använda one-X Portal för att besvara ytterligare ett inkommande samtal. När du hanterar två samtal kommer telefonsystemet vid ytterligare inkommande samtal att behandla dig som upptagen. Men med one-X Portal kan du fortfarande ringa ytterligare utgående samtal.

Om inställningen Samtal väntar på inte är aktiverad och du har ett uppkopplat samtal som du talar med behandlar telefonsystemet dig som upptagen. Men med one-X Portal kan du fortfarande ringa ytterligare utgående samtal.

Obs!

1.Du kan bara ha ett uppkopplat samtal åt gången. Om du kopplar upp ett annat samtal (genom att ringa ett samtal, besvara ett samtal, återuppta ett samtal, återta ett samtal som väntkopplats osv.) kommer det tidigare uppkopplade samtalet automatiskt att väntkopplas. Detta kallas Auto Hold (Väntkoppla automatiskt). Systemadministratören kan inaktivera Auto Hold (Väntkoppla automatiskt) för hela systemet. Om detta görs och du kopplar upp ett samtal kommer det aktuella samtalet att kopplas från.

2.Samtal som har parkerats ingår inte. Till skillnad från väntkopplade samtal parkeras de i telefonsystemet istället för att väntkopplas på telefonen.

Inkommande samtal

De samtal som visas för dig via one-X Portal styrs fortfarande helt av systeminställningarna i IP Office. Exempelvis dina inställningar för samtal som väntar, antal visningsknappar osv. Detta gäller både samtal direkt till dig och samtal till sökgrupper du är medlem i. Problem med inkommande samtal som inte visas för one-X Portal-användaren beror på konfigurationsinställningar i IP Office.

Utgående samtal

Vilka utgående samtal du kan ringa beror på konfigurationsinställningarna i IP Office. Den enda skillnaden från att ringa samtal med din telefon är att du kan använda one-X Portal till att ringa ytterligare samtal. När till exempel alla dina visningsknappar på telefonen används kan du ändå använda one-X Portal för att ringa ytterligare samtal.

På vissa telefoner använder samtalsloggen som telefonen visar och återuppringningsfunktionen information som lagras på telefonen. Vanligtvis omfattar detta inte samtal som ringts med one-X Portal.

Knappar i gadgeten Samtal

När användaren använder en telefon som IP Office-systemet inte kan tvinga i läget "luren av" är följande skillnader tillämpliga. Detta gäller för analoga telefoner och en del SIP- och DECT-telefoner.

När ett inkommande samtal visas medan luren är på aktiverar inte one-X Portal knappen Svara. Du måste manuellt lyfta på luren för att besvara samtalet med telefonens egna kontroller. Detta gäller även telefonerna B179, J129 och H175. Användning av portalknappen för att svara på samtal stöds för telefonerna i 1100/1200-serien och E129.

När du ringer ett samtal från one-X Portal och luren är på (t.ex. efter att du angett ett nummer och klickat på Ring eller valt att spela upp ett röstmeddelande) ringer telefonsystemet upp dig och ringer det utgående samtalet när du svarar (lyfter luren).

Vissa telefoner tillåter åtgärder som att ange numret du vill ringa utan att luren lyfts. Detta kallas för en-bloc-uppringning. IP Office-systemet, och därmed one-X Portal, är omedvetet om sådan aktivitet tills de förberedda siffrorna skickas från telefonen.

Detta gäller vanligtvis för telefoner i ett DECT-system och för SIP-telefoner.

Telefonerna Avaya 1400, 1600, 9500, 9600, M-serien och T-serien kan ställas in för att använda en-bloc-uppringning.

Obs! Status för avlagd lur för telefoner i 1100-serien visas inte i one-X Portal.