Varje one-X Portal-användare, inklusive du själv, har en aktiv profil som innehåller en inställning för Samtalshämtning. När den här inställningen är aktiverad kan andra one-X Portal-användare besvara dina samtal när de ser att du har ett samtal som väntar på att besvaras. Observera att detta inte gäller alla väntande samtal, exempelvis används det inte för sökgruppsamtal.

När en användare har aktiverat samtalshämtning så visas ikonen ringing, som normalt används för att ange att de ringer, tillsammans med deras namn på en röd bakgrund.

Så här hämtar du ett samtal:

1. En röd bakgrund anger att kontakten har ett eller flera samtal som väntar på att besvaras och har aktiverat samtalshämtning.
pickup

2. Klicka på användarens namn för att visa information om det väntande samtalet eller samtalen.
alert for call pickup 02

3. Om du vill hämta ett samtal klickar du på numret.