Du kan stänga av ljudet från dig under ett samtal. När det är avstängt kan du höra uppringaren, men uppringaren kan inte höra dig.

Kontroller för avstängning av telefonljud
one-X Portal återspeglar inte status och användning av ljudavstängningsknappen på telefonen. Du bör endast använda antingen din telefon eller one-X Portal för att slå på/av ljudet under samtal.

Parkerade samtal
Att hämta ett parkerat samtal avbryter all ljudavstängning som använts tidigare under samtalet, innan det parkerades.

Väntkopplade
Om du stänger av ljudet under ett samtal och sedan väntkopplar det kommer ljudet vara påslaget när du återupptar det. Men om du stänger av ljudet under ett samtal och den andra parten väntkopplar samtalet kommer ljudet inte slås på när samtalet återupptas.

Konferenssamtal
Om du är konferensvärd kan du kanske stänga av andra deltagares ljud under konferensen. Se Stänga av ljudet för konferensdeltagare.

För att stänga av ljudet i ett samtal:

1.Om du vill stänga av ljudet för en användare klickar du på plug_in_icon_mute Stäng av ljud.

För att slå på ljudet i ett samtal:

1.Om du vill slå på ljudet för en användare klickar du på plug_in_icon_unmute Slå på ljud.