Systemet behåller den flik du använder även om du stänger ned Avaya IP Office Plug-in. Om du t.ex. använder fliken Adressbok i Avaya IP Office Plug-in när du stänger Avaya IP Office Plug-in visas fliken Adressbok när du startar Avaya IP Office Plug-in igen.

Det finns en rad olika funktioner som kan användas i programmet Avaya IP Office Plug-in.

Klickuppringning

Samtalslogg

Kontaktadressbok

Kontaktsynkronisering i Outlook

Närvaroinformation

Röstbrevlådealternativ

Funktioner för flera språk

Avatar

Terminaltjänster