I Avaya IP Office Plug-in for Microsoft Outlook finns en rad olika samtalsfunktioner.