Följande avsnitt ger en snabb överblick över insticksprogrammets fönster.

plug_in_annotated

Din närvaro och status
Visa din närvaro och status. Håll muspekaren över objekten för mer information och klicka för att ändra. Se Närvaroinformation.

plugin_set Konfigurationsikon
Kom åt en rad uppgifter. Se Inställningar, Profiler, Logga ut och Outlook-kontaktsynkronisering.

Verktygsfältsikoner

plug_in_icon_search Sök
Sök i adressböckerna efter matchande namn eller nummer som matats in i intilliggande namn- eller nummerruta.

plug_in_icon_more Mer
Lägg till ytterligare information om ett samtal, som ämne (tagg) eller kontokod.

plug_in_icon_call Ring upp
Ring upp namnet eller numret i den intilliggande namn- eller nummerrutan.

webconficon Webbsamarbete
Öppna ett webbläsarfönster för att skapa ett eget webbsamarbete.

plug_in_icon_dial_pad Knappsats
Visar knappsatsen för att ringa ett samtal.

Flikikoner
Den nedre delen av insticksprogrammet består av ett antal flikar.

plug_in_icon_directory Adressböcker
Visar de olika adressböckerna. Väljaren längst upp under fliken låter dig välja vilken adressbok som ska visas.

plug_in_icon_chat Chatt/snabbmeddelanden
Visar dina snabbmeddelandesessioner.

plug_in_icon_voicemail Röstbrevlåda
Den här fliken visar dina röstmeddelanden och låter dig kontrollera uppspelningen. Ikonen visar en röd prick när du har nya meddelanden.

plug_in_icon_call_log Samtalslogg
Visar samtalsloggen. Väljaren längst upp under fliken låter dig välja vilken typ av samtal som ska visas.

plug_in_icon_scheduled Konferenser
Den här fliken visar konferenser som du har bjudits in till eller bjudit in andra till.

plug_in_icon_calls Samtal
Den här fliken visar information om det aktuella samtalet eller pågående samtal.