I en ad hoc-konferens ringer en användare upp de olika deltagarna och ställer sedan in samtalet i konferensläge. Den som initierat ett ad hoc-konferenssamtal är konferensvärd.

För att starta en ad hoc-konferens:

1.Med ett pågående kopplat samtal, antingen:

Väntkoppla samtalet genom att klicka på plug_in_icon_hold och ring ett andra samtal. Klicka på plug_in_icon_conference_call när du får svar.

Om ett annat samtal kommer in, klicka på plug_in_icon_answer för att besvara samtalet. Det befintliga samtalet väntkopplas automatiskt. Klicka på plug_in_icon_conference_call för att göra en konferens av samtalen.

2.Konferensen startas och visas under fliken Samtalsdetaljer.
plug_in_adhoc_conference

3.Eftersom du startade konferensen, visas du som konferensvärd av plug_in_icon_conf_host. Som värd kan du koppla bort samt slå på och av ljudet för någon av de övriga konferensdeltagarna med hjälp av ikonerna bredvid deras information.

För att koppla bort dig från konferensen:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_ignore bredvid ditt namn i listan över konferensdeltagare. Du kopplas bort från konferensen.

Kontroller för konferensvärd plug_in_icon_conf_host

Om du är konferensvärd kan du utföra en rad funktioner enligt nedan.

För att koppla bort en part från konferensen:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_ignore bredvid namnet på konferensdeltagaren du vill koppla bort. Deltagaren kopplas bort och ikonen ändras till plug_in_icon_conf_dropped.

För att avsluta hela konferensen:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_ignore längst ned på konferensskärmen.

För att stänga av/slå på ljudet för en konferenspart:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_mute eller plug_in_icon_unmute bredvid namnet på konferensdeltagaren som du vill slå på/stänga av ljudet för. Deltagarna som inte hörs är markerade med ikonen plug_in_icon_conf_muted.

För att stänga av/slå på ljudet för alla konferensparter:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_mute eller plug_in_icon_unmute längst ned på konferensskärmen. Deltagarna som inte hörs är markerade med ikonen plug_in_icon_conf_muted.