Samtalsloggen i Avaya IP Office Plug-in visar och kategoriserar samtalsposterna baserat på samtalstypen Alla, Inkommande, Utgående ochMissade. I samtalsloggen kan du:

För att visa att din samtalslogg:

1.Klicka på fliken plug_in_icon_call_log Samtalslogg. Samtalsloggen visas.
plug_in_call_log

2.Samtalsloggen är indelad i underflikar för olika samtalstyper och varje samtalstyp har en särskild ikon:

Alla
Den här fliken visar alla samtal som du ringt, besvarat och missat.

plug_in_icon_incoming_call Inkommande
Den här fliken visar samtal du besvarat.

plug_in_icon_outgoing_call Utgående
Den här fliken visar samtal du ringt.

plug_in_icon_outgoing_call Missade
Den här fliken visar missade samtal.

För att rensa samtalsloggen:

1.Klicka på knappen Rensa loggen.

För att lägga till ett samtal till dina privata kontakter:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_add_personal_contact bredvid samtalsuppgifterna.

2.Kontaktuppgiftsformuläret visas med detaljer från den tillagda samtalsloggen.

3.Fyll i alla uppgifter och klicka på Lägg till.

För att ringa ett samtal från samtalsloggen:

1.Klicka på personens namn och nummer i samtalsloggen.