Om du klickar på ikonen plug_in_icon_details Detaljer eller OLupdatecontact Redigera visas information om en kontakt. Uppgifterna inkluderar val av vilka telefonnummer som ska användas som kontaktens huvudnummer och vilka grupper i din privata adressbok som kontakten ska visas i.

158