I en Möt mig-konferens ringer alla deltagare in till ett visst bryggnummer vid en viss tidpunkt. Ägaren av konferensbryggans nummer är konferensvärd.

I ett Möt mig-konferenssamtal finns ungefär samma funktioner som i en Ad hoc-konferens. Men under en Möt mig-konferens visas vem som talar (plug_in_icon_conf_speaker eller plug_in_icon_conf_speaker02>) och konferensvärden kan låsa och låsa upp konferensen.

plug_in_meetme_conf

Kontroller för konferensvärd plug_in_icon_conf_host

Om du är konferensvärd kan du utföra en rad funktioner enligt nedan.

För att koppla bort en part från konferensen:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_ignore bredvid namnet på konferensdeltagaren du vill koppla bort. Deltagaren kopplas bort och ikonen ändras till plug_in_icon_conf_dropped.

För att avsluta hela konferensen:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_ignore längst ned på konferensskärmen.

För att stänga av/slå på ljudet för en konferenspart:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_mute eller plug_in_icon_unmute bredvid namnet på konferensdeltagaren som du vill slå på/stänga av ljudet för. Deltagarna som inte hörs är markerade med ikonen plug_in_icon_conf_muted.

För att stänga av/slå på ljudet för alla konferensparter:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_mute eller plug_in_icon_unmute längst ned på konferensskärmen. Deltagarna som inte hörs är markerade med ikonen plug_in_icon_conf_muted.

För att låsa konferensen:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_conf_unlock längst ned på konferensskärmen. Ikonen ändras till plug_in_icon_conf_lock och inga andra användare kan gå med i konferensen medan den är låst.

För att låsa upp konferensen:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_conf_lock längst ned på konferensskärmen. Ikonen ändras till plug_in_icon_conf_unlock.