Du kan använda insticksprogrammet för att byta ditt IP Office användarlösenord. Detta är det lösenord som du använder för insticksprogrammet, för one-X Portal och andra IP Office-appar.

För att byta lösenord:

1.Antingen:

På inloggningsskärmen klickar du på länken Byt lösenord. Denna metod gör det möjligt att byta lösenord utan att logga in och välja för vilken användare du vill byta lösenord.

Klicka på plugin_set och välj Inställningar. I navigeringsrutan väljer du Användare. Den här metoden låter dig bara byta lösenord för den användare du redan har loggat in som.

2.Klicka på Byt lösenord.

3.Fyll i ditt nuvarande lösenord, det nya lösenordet och klicka på Bekräfta.

Lösenordet måste uppfylla komplexitetsregler som fastställs av systemadministratören. Du kan se dessa regler genom att klicka på länken Komplexitetskrav för lösenord.

4.Klicka på OK.