Systemet visar närvaroinformation tillsammans med kontakter i adressboken. Du kan också visa telefoninärvaro för användare i adressboken.

Användarnärvaro

Användarnärvaron anger din aktuella närvaro i one-X Portal-gränssnittet. Du kan se den här närvaron i one-X Portal-gränssnittet. Närvaron ändras efter hand som du använder telefonen, loggar in eller loggar ut. Ikonerna liknar dem som visas i adressboksgadgeten för andra användare.

Närvaroikon

Beskrivning

online1

Den här ikonen visar att du är tillgänglig på bordstelefonen och på chatten.

offline_loggedout

Den här ikonen visar att du är tillgänglig på bordstelefonen men inte tillgänglig på chatten. När du har den här statusen kan du inte ta emot snabbmeddelanden från andra one-X Portal-användare.

impresence

Den här ikonen visar att du är utloggad från bordstelefonen, men inloggad i snabbmeddelanden.

Telefoninärvaro

Telefonnärvaron kopplas till en anknytning i telefonsystemet.

Närvaroikon

Närvarostatus

Beskrivning

available

Tillgänglig

Anger att du är tillgänglig och kan ringas upp.

busy

Upptagen

Anger att du har ett pågående samtal.

DND

Stör ej

Anger att du har aktiverat Stör ej i telefonsystemet. Samtal till dig omdirigeras till röstbrevlådan, om en sådan finns. I annat fall hör uppringaren en upptagetton. Detta gäller inte för samtal från nummer som du lagt till i listan med Stör ej-undantag.

logout1

Utloggad

Statusen anger att du inte loggat in på anknytningen i telefonsystemet. Samtal till dig omdirigeras till röstbrevlådan, om en sådan finns. I annat fall hör uppringaren en upptagetton. Du kan inte ringa samtal. Du kan dock fortfarande använda one-X Portal för att ändra dina konfigurationsinställningar.

onhook_ringing

Ringer

Den här statusen anger att telefonen ringer och du har ett inkommande samtal.

unknown

Okänd

Den här statusen anger att din närvaro i telefonsystemet är okänd. Närvaron kan inte fastställas eftersom telefonnumret inte är en anknytning i telefonsystemet.

Närvaro för snabbmeddelanden

Närvaro för snabbmeddelanden visar status för en post i adressboken.

Närvaroikon

Närvarostatus

Beskrivning

imonline

Tillgänglig/online

Anger att du är inloggad på snabbmeddelandeservern och tillgänglig på chatten.

imdnd

Stör ej

Anger att du har aktiverat Stör ej i snabbmeddelanden.

imoffline

Offline

Anger att du inte loggat in på servern. Du vill fortsätta använda one-X Portal. Om du väljer att aktivera Offline, kommer andra one-X Portal-användare inte kunna skicka snabbmeddelanden till dig när du använder one-X Portal.

imaway

Borta

Anger att du är inloggad i snabbmeddelanden, men för tillfället borta från ditt skrivbord.

imunknown

Okänd

Den här statusen anger att din närvaro i snabbmeddelanden är okänd.