När du pratar med en kontakt innan samtalet överförs kallas det en övervakad överföring. Ditt första samtal till kontakten kallas för ett konsultations- eller frågesamtal.

I en övervakad överföring kan du bekräfta om kontakten är närvarande och vill ta emot samtalet.

Så här gör du en övervakad överföring:

1.Besvara det inkommande samtalet.

2.Klicka på plug_in_icon_consult Fråga.

3.Använd formuläret som visas för att fylla i namn eller nummer som du vill överföra samtalet till.

4.När önskad kontakt har valts eller numret fyllts i, klickar du på transferOL Kör. Systemet väntkopplar det aktuella samtalet medan du konsulterar den andra parten.

Om den andra personen svarar och kommer att acceptera överföringen klickar du på plug_in_icon_complete_transfer Slutför överföring.

Om den andra parten inte svarar eller inte vill godta överföringen klickar du på plug_in_icon_ignore Avsluta. Klicka sedan på OLcall för att återuppta det föregående samtalet.