När du slår numret till kontakten och överför ett samtal utan att vänta på att samtalet besvaras kallas det en oövervakad överföring.

Så här gör du en oövervakad överföring:

1.Klicka på plug_in_icon_transfer Överför.

2.Använd formuläret som visas för att fylla i namn eller nummer som du vill överföra samtalet till.

3.När önskad kontakt har valts eller numret fyllts i, klickar du på transferOL Kör. Samtalet överförs.