Klicka på ikonen outlook_messages_tab_iconför att visa röstmeddelanden i din brevlåda. Ikonen visar en röd prick när du har nya meddelanden. Du kan använda fliken för att sortera, hantera och spela upp meddelanden.

162

För att spela upp ett meddelande:

1.Välj det meddelande som du vill spela upp.

2.Klicka på ikonen outlook_playback_icon för att börja spela upp meddelandet. Du kan använda andra ikoner för att styra meddelandeuppspelningen.

Alternativet Spela upp på PC-högtalare styr om uppspelningen sker i din telefon eller via datorn. Du kan ställa in standardvärde för detta alternativ i dina profilinställningar.

För att ta bort ett meddelande:

1.Välj ett eller flera meddelanden att ta bort.

2.Klicka på Ta bort.

För att ringa upp uppringaren:

1.Klicka på uppringarens namn.

För att lägga till dina kontakter:

1.Klicka på ikonen outlook_add_contact. En ny kontakt skapas utifrån den tillgängliga informationen från meddelandet.

2.Fyll i kontakten och klicka på Uppdatera.