Titelfältet längst upp till höger på skärmen visar din aktuella status och ger dig åtkomst till en rad olika funktioner.

pa_status_line_annotated

Objekten i titelfältet visar följande:

online1 Din närvaro
Ikonerna visar din aktuella närvaro i one-X Portal-gränssnittet. Närvaron ändras efter hand som du använder telefonen, loggar in eller loggar ut. Ikonerna liknar dem som visas i adressboksgadgeten för andra användare. Det finns två närvarotyper:

Telefonnärvaro: Denna närvaro är kopplad till din telefonstatus.

XMPP-närvaro: Denna närvaro är kopplad till din status för snabbmeddelanden.

pa_status_line_profile Din profil
Din för närvarande aktiva profil. Med profiler kan du förkonfigurera uppsättningar med telefoninställningar och sedan tillämpa dem när som helst genom att välja vilken profil som är aktiv. Du kan välja aktuell profil och redigera profiler på sidan Konfigurera .

pa_status_name Namn och nummer
Ditt namn och interna anknytningsnummer.

pa_status_status Din Status
Denna listruta visar din aktuella valda status. I den kan du ändra din status och lägga till ett statusmeddelande som skickas av andra användare.
custommessage

Närvaro
Du kan välja mellan följande statusar.

Status

Beskrivning

Tillgänglig

Normalläget där du kan ringa och ta emot samtal.

Stör ej

När du är i det här läget omdirigeras samtal till dig till röstbrevlådan, om en sådan finns, och i annat fall hör användaren en upptagetton. Detta gäller inte för samtal från nummer som du lagt till i listan med Stör ej-undantag. I det här läget kan du fortfarande ringa samtal.

Offline

Du kan välja det här läget om du vill fortsätta använda one-X Portal men inte vill att andra one-X Portal-användare ska kunna skicka snabbmeddelanden till dig med one-X Portal.

Status
Du kan fylla i ett statusmeddelande med upp till 50 tecken. Detta visas för andra användare som använder one-X Portal-klienten eller klienter från tredje part när du är inloggad. När du är utloggad eller har statusen Offline kan andra användare inte se det.

Hjälp
Använd den här länken för att öppna one-X Portal-hjälpen i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren.

Logga ut
Använd den här länken när du vill sluta använda one-X Portal. Då kommer du tillbaka till inloggningsskärmen för one-X Portal.

Version
Versionsnummer för den one-X Portal du använder.