Med one-X Portal kan du skapa profiler som innehåller en uppsättning inställningar för telefonsystemet. Genom att välja vilken av dina sparade profiler som är aktiv tillämpar du motsvarande inställningar på telefonsystemet. Genom att använda profiler kan du enkelt styra var dina samtal dirigeras och hur de behandlas.

Som standard har du 3 profiler, nämligen Kontor, Mobil och Hem. Du kan redigera profilerna men inte ta bort dem. Du kan dock lägga till ytterligare 4 profiler som du kan redigera och ta bort. En särskild profil som heter Upptäckt visas också. Den visas när inställningarna i ditt nuvarande telefonsystem inte matchar någon av dina profiler.

Profilinställningar

Samtalshämtning

Samtalshämtning på/av

Mobilitet

Ordinarie bordstelefon

Vidarekoppla samtal.

Mobil tvillingkoppling.

TeleCommuter.

Röstbrevlåda

Röstbrevlåda på/av.

Återuppringning för röstbrevlåda på/av.

Uppringning från röstbrevlåda på/av.

Lyssna på telefonen/lyssna på datorn.

Välj vilken röstbrevlådehälsning som du vill använda.

Exempel

Genom att använda en uppsättning profiler kan du snabbt växla mellan olika vidarekopplingsplatser och olika samtal som tas emot. Du kan exempelvis konfigurera en uppsättning profiler enligt följande:

profiles set

Den här användaren har konfigurerat profilerna för att fungera på följande sätt:

Profilen Kontor är inställd för att skicka samtal till användarens bordsanknytning. Röstbrevlådan är aktiv om samtal ringer obesvarade, vilket också gäller för samtalshämtning, så att andra one-X Portal-användare kan hämta samtal.

Profilen Mobil är inställd för att använda mobil tvillingkoppling för att ringa upp både användarens bordsanknytning och ett annat nummer. Både röstbrevlådan och samtalshämtning är fortfarande aktiva.

Profilen Hem är inställd för att vidarekoppla samtal till ett externt nummer. Röstbrevlådan är aktiv men samtalshämtning är inaktiv.

Skapa och använda profiler

Använda profilen 'Upptäckt'

Lägga till en ny profil

Välja en aktiv profil

Konfigurera profilen

Redigera en profil