Du kan skapa profiler som innehåller en uppsättning inställningar för telefonsystemet. När du aktiverar en profil tillämpas dessa inställningar på telefonsystemet. Med profiler kan du enkelt styra var dina samtal dirigeras och hur de behandlas.

Som standard visas tre profiler i systemet, Kontor, Mobil och Hem. Du kan redigera profilerna men inte ta bort dem. Du kan dock lägga till ytterligare fyra profiler som du kan redigera och ta bort. En särskild profil vid namn Upptäckt visas när de aktuella telefonsysteminställningarna inte matchar någon av dina profiler.

Exempel

Genom att använda profiler kan du snabbt växla mellan olika vidarekopplingsplatser och olika samtal som tas emot. Du kan exempelvis konfigurera en uppsättning profiler enligt följande:

Kontor: Skicka samtal till skrivbordsanknytningen. Röstbrevlådan är aktiv om samtal ringer obesvarade, och samtalshämtning är aktiv så att andra one-X Portal-användare kan hämta samtal.

Mobil: Mobil tvillingkoppling gör att det ringer i både skrivbordsanknytningen och mobilen. Röstbrevlåda och samtalshämtning är aktiverade.

Hem: Vidarekopplar samtal till ett externt nummer. Röstbrevlåda är aktiv och samtalshämtning inaktiv.