För att röstmeddelanden ska spelas upp på datorn krävs att IP-adressen för röstbrevlådeservern anges i webbläsarlistan med undantag för proxyserver.

Internet Explorer
Välj Verktyg | Internetalternativ | Anslutningar | LAN-inställningar | Avancerade. Ange IP-adressen för röstbrevlådeservern i listan Undantag.

Google Chrome
Klicka på ikonen Anpassa och välj Alternativ. Välj Under huven och klicka på Ändra proxyinställningar. Välj Anslutningar | LAN-inställningar | Avancerade. Ange IP-adressen för röstbrevlådeservern i listan Undantag.

Firefox
Välj Verktyg | Alternativ | Nätverk | Inställning | Manuell inställning av proxy. Ange IP-adressen för röstbrevlådeservern i listan Ingen proxy för.