Om telefonsystemet har ett Voicemail Pro-röstbrevlådesystem kan du spela in samtal.

Som standard hör uppringaren en varning om samtalsinspelning. Om du släpper in andra parter i ett samtal som spelas in, t.ex. genom att starta en konferens, hörs varningen igen. Systemadministratören kan slå av varningsmeddelandet om samtalsinspelning. Detta kan dock vara förbjudet eller vara underställt juridiska krav.

Som standard läggs inspelningen i din egen röstbrevlåda. Systemadministratören kan ändra vilken brevlåda dina samtalsinspelningar läggs i.

Inspelningen fortsätter medan du är uppkopplad till samtalet. Om du överför samtalet till en annan användare eller ett annat nummer avslutas inspelningen.

För att starta du samtalsinspelning:

1. Använd gadgeten callsHead Samtalhuvudfliken och välj samtalsfliken för det uppkopplade samtalet. Det är fliken med ikonen conn_connected för två uppkopplade lurar till höger.
pa calls

2. Starta inspelning av samtalet genom att klicka på inspelningsknappen callRecord till höger. Om knappen visas som en ikon callRecord_disable så är inspelningen av någon anledning inte tillgänglig.

3. När inspelningen startat ändras knappen till ikonen callStopRecord. Klicka på den för att avsluta inspelningen. Samtalsinspelning avslutas också automatiskt om du parkerar, överför eller omvandlar samtalet till en konferens. Om du väntkopplar samtalet, pausas samtalsinspelning så länge samtalet är väntkopplat.