När du klickar på fliken plug_in_icon_scheduled visas dina schemalagda konferenser. Dessa är konferenser som du har bjudits in till och konferenser som du har schemalagt själv.

plug_in_conferences_tab

conference_icon_host En konferens som du är värd för.

conference_icon_other En konferens som du har blivit inbjuden till.

conference_icon_recurring En återkommande konferens.

Du kan använda listrutan längst upp för att välja vilka konferenser som ska visas:

Nya
Visar enbart konferenser som har planerats till att äga rum i framtiden.

Historik
Visar schemalagda konferenser som har ägt rum tidigare. Som standard sparar systemet konferensinformation upp till 15 dagar (ställs in av systemadministratören).

Alla
Visar både framtida och tidigare schemalagda konferenser.