Du kan använda gadgeten Samtals-/konferensschemaläggning för att schemalägga en framtida konferens. När du har schemalagt en konferens kommer systemet skicka ut konferensmeddelanden till de inbjudna deltagarna.

conference_schedule_tab

Den här fliken används även av flikarna Kalendervy och Mötesvy när du väljer att redigera en befintlig konferens.

Konferensresurser
Du kan schemalägga Möt mig-konferenser. Men systemet kan inte reservera och garantera resurser för sådana konferenser. När du schemalägger eller ändrar en konferens, om systemet fastställer utifrån de andra redan schemalagda konferenserna att det inte kommer ha tillräcklig kapacitet vid tidpunkten för din konferens, visas en varning.

För att schemalägga en konferens:

1.Under Huvudfliken, klicka på gadgeten schedule_head Samtals-/konferensschemaläggning.

2.Välj fliken Schemalägg en konferens.

3.I avsnittet Deltagare, ange vilka personer som du vill bjuda in till samtalet. När du skriver kommer portalen att visa matcher från adressböckerna och välja en match för att avsluta inmatningen. Du kan lägga till en hel grupp från din privata adressbok genom att skriva gruppnamnet.

Om du vill lägga till en extern kontakt som inte finns i adressboken kan du klicka på ikonen external_invite och fyll i kontaktens uppgifter.

Sök efter en adressbokskontakt genom att klicka på conference_add_from_directory. Skriv in namnet du vill matcha och sök i listan över privata och systemkontakter. Klicka på en av matcherna för att lägga till deltagaren.

4.Fyll i ett Ämne som sammanfattar anledningen till mötet.

5.Fälten Värdkod och Deltagarkod matchar ditt konferens-PIN automatiskt. Men du kan ändra dem om det behövs.

6.Under Plats anger du eventuell fysisk plats där ett möte hålls parallellt med ljudkonferensen.

7.Under Konferensbeskrivning fyller du i ytterligare information om konferensen.

8.Välj datum och tid för konferensens början och slut.

9.Om du vill att servern ska ringa upp deltagarna när konferensen börjar väljer du Bjud in automatiskt.

10.Om du vill köra en webbsamarbetessession samtidigt som konferensen, exempelvis för att dela dokument, väljer du Webbkonferens och anger webbadress för åtkomst till sessionen.

11.Om du vill att konferensen ska upprepas regelbundet väljer du Upprepning och anger hur ofta som konferensen ska upprepas samt när upprepningen ska sluta.

Upprepningsmönster
Det här fältet låter dig välja hur ofta en upprepad konferens ska återkomma.

Dagligen
När alternativet är valt finns de ytterligare alternativen Varje dag eller Varje vardag tillgängliga.

Veckovis
När alternativet är valt kan du välja vilka veckodagar som mötet ska äga rum.

Månadsvis
När alternativet är valt kan du välja vilken dag i månaden (datum) mötet ska äga rum på och hur många månader det ska vara mellan upprepningarna.

Välj upprepningsperiod
Det här fältet låter dig välja när upprepningarna ska sluta.

11.Som konferensvärd kan du få en konferensrapport skickad till dig via e-post när konferensen slutar. Välj E-postrapport för att få det.

12.Klicka på Schemalägg.

11.Schemaläggaren visar en sammanfattning och ber dig att bekräfta mötet.
confirm_conference

12.Klicka på Ja.

Om systemet fastställer utifrån de andra redan schemalagda konferenserna att det inte kommer ha tillräcklig kapacitet för alla dina konferensdeltagare, visas en varning. Du kan välja att boka din konferens ändå eller gå tillbaka och ändra inställningarna.
conference_schedule_no_resources

13.Klicka på Stäng. Schemaläggaren skickar ut kalendermeddelanden till deltagarna.