Du kan använda insticksprogrammet för att schemalägga en konferens.

För att schemalägga en ny konferens:

1.Välj fliken plug_in_icon_scheduled Konferenser.

2.Klicka på ikonen plug_in_icon_conference_add.

3.I avsnittet Deltagare, ange vilka personer som du vill bjuda in till samtalet. När du skriver kommer portalen att visa matcher från adressböckerna och välja en match för att avsluta inmatningen. Du kan lägga till en hel grupp från din privata adressbok genom att skriva gruppnamnet.

Om du vill lägga till en extern kontakt som inte finns i adressboken kan du klicka på ikonen external_invite och fyll i kontaktens uppgifter.

Sök efter en adressbokskontakt genom att klicka på conference_add_from_directory. Skriv in namnet du vill matcha och sök i listan över privata och systemkontakter. Klicka på en av matcherna för att lägga till deltagaren.

4.Fyll i ett Ämne som sammanfattar anledningen till mötet.

5.Fälten Värdkod och Deltagarkod matchar ditt konferens-PIN automatiskt. Men du kan ändra dem om det behövs.

6.Under Plats anger du eventuell fysisk plats där ett möte hålls parallellt med ljudkonferensen.

7.Under Konferensbeskrivning fyller du i ytterligare information om konferensen.

8.Välj datum och tid för konferensens början och slut.

9.Om du vill att servern ska ringa upp deltagarna när konferensen börjar väljer du Bjud in automatiskt.

10.Om du vill köra en webbsamarbetessession samtidigt som konferensen, exempelvis för att dela dokument, väljer du Webbkonferens och anger webbadress för åtkomst till sessionen.

11.Om du vill att konferensen ska upprepas regelbundet väljer du Upprepning och anger hur ofta som konferensen ska upprepas samt när upprepningen ska sluta.

Upprepningsmönster
Det här fältet låter dig välja hur ofta en upprepad konferens ska återkomma.

Dagligen
När alternativet är valt finns de ytterligare alternativen Varje dag eller Varje vardag tillgängliga.

Veckovis
När alternativet är valt kan du välja vilka veckodagar som mötet ska äga rum.

Månadsvis
När alternativet är valt kan du välja vilken dag i månaden (datum) mötet ska äga rum på och hur många månader det ska vara mellan upprepningarna.

Välj upprepningsperiod
Det här fältet låter dig välja när upprepningarna ska sluta.

11.Som konferensvärd kan du få en konferensrapport skickad till dig via e-post när konferensen slutar. Välj E-postrapport för att få det.

12.Klicka på Schemalägg.

13.Klicka på OK.