Systemadressboken innehåller sökgrupper konfigurerade i telefonsystemet (med undantag för de de som ställts in som ex-adressbok av systemadministratören). Du kan använda systemadressboken för att fokusera på en särskild grupp och bara lista medlemmarna i denna grupp.

För att lista medlemmar i en sökgrupp:

1.I gadgeten Adressbok väljer du fliken icon system System.

2.Klicka på ikonen conference_meetings_view_start_conf.

3.En lista över grupper visas, där du kan välja gruppen du söker. Om det behövs kan du fylla i gruppnamnet och klicka på icon search all för att filtrera grupplistan.
system_directory_groups

4.När du hittat gruppen i listan klickar du på gruppnamnet. Sökgruppmedlemmarna listas i adressboksfönstret.

5.Du kan fortfarande använda sökrutan till vänster för att endast visa gruppmedlemmar med matchande namn eller nummer.

För att rensa sökgruppsfiltret:

1.Klicka på ikonen conference_meetings_view_start_conf och välj Alla.

2.Adressboken återgår till att visa en lista över alla användare och grupper.