När du tittar i en adressbok visas antalet kontakter den innehåller längst ned till höger i adressboksgadgeten, tillsammans med en sammanfattning av vilka kontakter som finns på den aktuella sidan.

Varje adressbok har sina egna sökalternativ som du kan använda för att minska antalet träffar du behöver bläddra igenom för att hitta önskad kontakt. Dessutom har adressboksgadgeten ett eget sökalternativ som söker efter och visar resultat från alla adressböcker.

För att söka i adressböckerna Privat och System:

1.Börja skriva namn eller nummer i textrutan längst upp till vänster i adressboken.

2.De adressbokskontakter som fortfarande visas är kontakter med matchande namn eller nummer.

När det finns flera matchningar kan du använda sidikonerna pages längst ned till vänster för att flytta mellan sidor.

Alternativt kan du lägga till mer information i söktermen för att förbättra sökningen och på så sätt minska antalet kontakter som visas.

För att söka i den externa adressboken:

1.Fyll i ett namn eller nummer i textrutan längst ned och klicka på knappen Kör.

2.one-X Portal skickar en sökförfrågan till den externa adressboken och visar resultatet.

För att söka i alla adressböcker

1.Klicka på fliken icon search all Sök i alla.

2.Fyll i namn eller nummer i sökrutan längst upp och klicka på knappen Sök.
directory search results

För att lista medlemmar i en sökgrupp:

Systemadressboken kan användas för att visa medlemmar i sökgrupper och deras status. Se Lista sökgruppmedlemmar.