Du kan söka i konversationer som du har haft med andra kontakter via snabbmeddelanden.

För att söka i dina snabbmeddelanden:

1.I gadgeten logsHead Samtalshistorik, under Huvudfliken , välj fliken Snabbmeddelanden.
instant_message_search

2.Fyll i de kriterier som du vill söka efter. Alla fält är valfria.

Fält

Beskrivning

Deltagare

Fyll i namnet på den andra kontakten i konversationen.

Nyckelord

Skriv nyckelord för snabbmeddelandesamtalet.

Start

Välj det datum som konversationerna ska visas från. Om du inte väljer något datum sker visningen från det tidigaste samtal som finns lagrat i systemet.

Slut

Välj det datum som konversationerna ska visas till. Om du inte väljer något datum sker visningen till det senaste samtalet.

3.Klicka på Sök. Systemet visar listan med alla samtal baserat på din sökning. Om inga resultat hittas, klicka på Tillbaka för att ändra dina sökkriterier.

4.Klicka på konversationen du vill öppna. Systemet öppnar konversationen.