Om röstbrevlådan tillhandahålls av Voicemail Pro kan brevlådan innehålla upp till 9 hälsningar som du har spelat in. I var och en av dina profiler i one-X Portal kan du använda inställningen Aktiv hälsning för att välja vilken hälsning som ska användas i brevlådan när den profilen är aktiv.

Det här alternativet fungerar endast om systemet använder en Voicemail Pro-röstbrevlådeserver. Det fungerar inte om telefonsystemet använder inbäddade röstmeddelanden. Kontakta din systemadministratör om du är osäker på vilken typ av röstbrevlådor systemet använder.