Den aktiva profilen visas i statusraden överst till höger på one-X Portal-skärmen.

För att välja den aktuella profilen:

1.I fliken Konfigurera väljer du Profiler. Profillistan visas.

2.I listan med profiler väljer du den profil du vill att telefonen ska använda.

Obs! När du väljer eller redigerar en aktiv profil sker en kort fördröjning medan profilinställningarna tillämpas på dina inställningar i telefonsystemet. En orange bakgrund anger att profiländringarna ännu inte har genomförts fullt ut av telefonsystemet. En grön bakgrund anger att ändringarna för den aktiva profilen nu har genomförts fullt ut.