För att välja och använda en profil:

1.Klicka på plugin_set i det övre högra hörnet av insticksprogrammets fönster. Klicka på Inställningar.

2.I navigeringsrutan i dialogrutan Allmänna inställningar klickar du på Profiler.

3.Välj profilen i avsnittet Val av profil. Mer information finns i Profiler.

4.Klicka på OK.