Du kan skicka ett snabbmeddelande till alla systemkontakter.

Så här sänder du ut ett snabbmeddelande:

1. Klicka på fliken Snabbmeddelanden. Systemet visar ett samtalsfönster och en lista med alla meddelandekontakter.

2. Välj alla.

3. Skriv meddelandet i meddelanderutan.

4. Tryck på Enter när du vill skicka meddelandet.