Du kan skicka ett snabbmeddelande till valfri kontakt med hjälp av Avaya IP Office Plug-in. Om du får ett nytt snabbmeddelande när du är i en konversation med en kontakt. Namnet på den nya kontakten blinkar till i kontaktlistan för snabbmeddelanden.

Så här skickar du ett snabbmeddelande:

1. Klicka på fliken Kontakter. Systemet visar en lista över alla kontakter.

2. För muspekaren över kontakten.

3. Klicka på OLinstantmessage Snabbmeddelande. Ett samtalsfönster visas.

4. Skriv meddelandet i meddelanderutan.

5. Tryck på Enter när du vill skicka meddelandet.