Du kan skicka ett snabbmeddelande till valfri kontakt eller sända ut ett meddelande till samtliga systemkontakter med hjälp av Avaya IP Office Plug-in.