Så här ställer du in anslutningsuppgifter för Avaya IP Office Plug-in:

1.Klicka på plugin_set i det övre högra hörnet av insticksprogrammets fönster. Klicka på Inställningar.

2.I navigeringsrutan väljer du Anslutning.
plug_in_settings_connection

3.I avsnittet Serverinformation:

a.Fyll i IP-adressen till den one-X Portal som du vill ansluta till i fältet Programserver.

b.Fyll i serverporten för one-X Portal i fältet Serverport. Som standard är serverporten 8080.

c.Om du markerar kryssrutan Använd säker kommunikation ska du ställa in portnumret för servern i säkert läge. Mer information finns i Säker kommunikation. Med en Windows-baserad one-X Portal server används port 8443 och en Linux-baserad server 9443.

4.Klicka på OK.