Du kan ställa in ett statusmeddelande med hjälp av Avaya IP Office Plug-in.

För att ställa in ett statusmeddelande:

1. För muspekaren över etiketten Skriv ett statusmeddelande. Klicka här så ställs ett statusmeddelande in visas.

2. Klicka på etiketten Skriv ett statusmeddelande.

3. Skriv statusmeddelandet i textfältet.

4. Tryck på Enter eller på Esc. Statusmeddelandet visas under användarnamnet och närvarostatusen.