Här visas framtida schemalagda konferenser och du kan även visa tidigare möten som ägt rum de senaste 15 dagarna. Som standard börjar det med att enbart visa framtida schemalagda möten, dvs. Nya är valt.

För att visa eller dölja tidigare konferenser:

1.I Mötesvyn klickar du på valknappen som motsvarar de typer av konferenser du vill visa.

Nya
Visar enbart konferenser som har planerats till att äga rum i framtiden.

Historik
Visar schemalagda konferenser som har ägt rum tidigare. Som standard sparar systemet konferensinformation upp till 15 dagar (ställs in av systemadministratören).

Alla
Visar både framtida och tidigare schemalagda konferenser.