Ditt telefonsystem kan i själva verket bestå av flera telefonsystem som är sammankopplade i ett nätverk (kallas för Small Community Network). De flesta telefon- och one-X Portal-funktioner fungerar för namn och nummer var som helst i nätverket, men det gäller inte för alla funktioner. Exempelvis finns inte funktioner för att parkera och återuppta samtal mellan telefonsystem i ett nätverk. Systemadministratören kan ge information om det finns några andra begränsningar i nätverket.