Du kan ringa upp från Outlook via funktionen för klickuppringning. Dessutom, om du aktiverar smarta taggar, kan du ringa samtal från nummer i andra program. När du ringer samtal med klickuppringning och använder inställningar för utgående samtal så tillämpas reglerna även vid klickuppringning.

Som standard installeras alla Microsoft -komponenter du behöver för klickuppringning när du installerar Microsoft Office. Men om du däremot väljer egna alternativ när du installerar Microsoft Office och inte väljer de här komponenterna kan du inte använda klickuppringning.

Följande Microsoft Office-komponenter krävs för klickuppringning:

Microsoft Outlook

Klickuppringning stöds bara av 32-bitarsversioner av Microsoft Outlook 2007, 2010 och 2013.

Om du har installerat Microsoft Outlook med hjälp av installationsprogrammet för enbart Microsoft Outlook kan du inte använda klickuppringning.

Microsoft Word

Microsoft Outlook med .NET-Programmability Support

Office-verktyg

Actions .NET Programmability Support (för installation av Outlook 2010, 2013)

Smart Tag .NET Programmability Support (för installation av Outlook 2007)

Microsoft Forms 2.0 .NET Programmability Support

Smarta taggnummer

När du aktiverar smarttaggar bearbetas vissa typer av data i dokument. Till exempel så bearbetas datum och namn så att de understryks och markeras som smarttaggar. När du klickar på en smarttagg visas de olika åtgärder du kan utföra med datatypen.