Om datorn och webbläsaren konfigurerats för ljud kan one-X Portal ge ljudaviseringar för händelser som ringande samtal eller ett nytt röstmeddelande. Det här kräver att webbläsaren har funktioner för en mediespelare som t.ex. Windows Media Player eller Quick Time.

Om du använder Internet Explorer kontrollerar du att alternativet Spela upp ljud i webbsidor är aktiverat (Verktyg | Internetalternativ | Avancerade | Multimedia).

Du kan behöva godkänna säkerhetscertifikatet som används av röstbrevlådeservern för att kunna spela upp på din dator. Öppna https://<voicemail_server_address>:5443/ i din webbläsare och godkänn certifikatundantaget.  

Aktivera ljudsignaler:

1. Klicka på fliken Konfigurera och välj Telefoni.

2. I avsnittet Ljudkonfiguration väljer du Aktivera ljudsignaler.

3. Klicka på Spara.